Thứ Hai, ngày 05 tháng 5 năm 2014

Trang chủ 2

Trang chủ

 LẮP ĐẶT WIFI TENDA TẠI NHÀ 24 sản phẩm
Bộ phát sóng wifi Tenda W316R
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-phat-song-wifi-tenda-316r-bh-1-nam.html
Xem 789 lượt
270.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda W303R
Bộ phát wifi Tenda W303R
Xem 478 lượt
530.000 Đồng  Thiết bị phát wifi Tenda W308R
bộ phát wifi Tenda W308R
Xem 2098 lượt
420.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda W311R
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-phat-song-wifi-tenda-w311r-bh-1-nam.html
Xem 56391 lượt
250.000 Đồng

Bộ phát sóng wifi Tenda 
 FH303
Bộ phát sóng wifi Tenda FH303
Xem 789 lượt
610.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda FH305
Bộ phát wifi Tenda FH305
Xem 478 lượt
610.000 Đồng  Thiết bị phát wifi Tenda F300
Bộ phát wifi Tenda F300
Xem 2098 lượt
440.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda W309R
Bộ phát wifi Tenda W309R
Xem 56391 lượt
480.000 Đồng

Bộ phát sóng wifi Tenda N301
Bộ phát wifi Tenda N301
Xem 789 lượt
360.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda W368R
Bộ phát wifi Tenda W368R
Xem 478 lượt
420.000 Đồng  Thiết bị phát wifi Mini Tenda A6
Bộ phát wifi Tenda A6
Xem 2098 lượt
360.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda N3
Bộ phát wifi Tenda N3
Xem 56391 lượt
160.000 Đồng

Bộ phát sóng wifi Tenda Powerline W201A
Bộ phát sóng Powerline W201A
Xem 789 lượt
640.000 ĐồngSwitch Tenda 8 port
Switch Tenda 8 port
Xem 478 lượt
190.000 Đồng  Modem wifi Tenda W150D
Modem WiFi Tenda 150D
Xem 2098 lượt
500.000 ĐồngBộ phát sóng wifi dành cho xe khách Tenda3G186R 
Wifi Tenda 3G186R dành cho xe khách
Xem 56391 lượt
1.120.000 Đồng

Card Lan Tenda TEL9939D
Card Lan Tenda TEL9939D
Xem 789 lượt
90.000 ĐồngCard thu wifi Tenda W322P
Card thu wifi Tenda W322P
Xem 478 lượt
320.000 Đồng  Switch Tenda 5 port
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-chia-mang-switch-tenda-5-port-10100m.html
Xem 2098 lượt
150.000 ĐồngUsb thu sóng wifi Tenda W311M
http://www.caidatwifi.com/2013/06/usb-thu-song-wifi-tenda-w311m.html
Xem 56391 lượt
190.000 Đồng

Usb thu sóng wifi Tenda W311u+
http://www.caidatwifi.com/2014/04/thong-tin-san-pham-ten-san-pham-usb-thu.html
Xem 789 lượt
200.000 Đồng

Bộ phát sóng wifi Tenda W302R
 bộ phát sóng wifi Tenda W302R
Xem 478 lượt
630.000 Đồng  Thiết bị phát wifi Tenda F1200
Xem 2098 lượt
1.500.000 ĐồngBộ phát sóng wifi Tenda F452
Xem 56391 lượt
1.300.000 Đồng

 LẮP ĐẶT WIFI TP-LINK TẠI NHÀ 4 sản phẩm


Thiết bị phát wifi Tplink WR940N
http://www.caidatwifi.com/2013/06/thiet-bi-phat-wifi-tp-link-wr940n.html
Xem 789 lượt
670.000 ĐồngThiết bị phát wifi Tplink WR841N
http://www.caidatwifi.com/2013/06/thiet-bi-phat-wifi-tp-link-wr841n-bh-2.html
Xem 478 lượt
470.000 Đồng  Thiết bị phát wifi Tplink WR740N
http://www.caidatwifi.com/2013/06/thiet-bi-phat-wifi-tp-link-wr740n-bh-2.html
Xem 2098 lượt
330.000 ĐồngThiết bị phát wifi Tplink WR720N
http://www.caidatwifi.com/2014/05/thiet-bi-phat-wifi-tplink-wr720n-toc-o.html
Xem 56391 lượt
290.000 Đồng

Power line Tplink PA2010KIT
http://www.caidatwifi.com/2014/05/powerline-tplink-tl-pa2010kit-chuan-n.html
Xem 789 lượt
770.000 ĐồngUsb thu sóng wifi Tplink WN722N
http://www.caidatwifi.com/2014/05/usb-thu-wifi-tplink-tl-wn722n-wireless.html
Xem 478 lượt
250.000 Đồng
  Card thu wifi Tplink WN751N
http://www.caidatwifi.com/2014/05/card-thu-wifi-pci-tplink-tl-wn751n.html
Xem 2098 lượt
270.000 ĐồngUsb thu sóng wifi Tplink WN727N
Xem 56391 lượt
220.000 Đồng

Card Lan  1Gigabyte TF 3269
http://www.caidatwifi.com/2014/05/card-mang-tplink-toc-o-1gigabit-tf-3269.html
Xem 789 lượt
170.000 ĐồngCard Lan 100Mbps TF 3200
http://www.caidatwifi.com/2014/05/card-mang-tplink-10100mbps-tf-3200.html
Xem 478 lượt
90.000 Đồng  Switch 5 cổng tplink S105D
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-switch-chia-mang-5-cong-tp-link.html
Xem 2098 lượt
160.000 ĐồngSwitch 16 cổng Tplink tốc độ 100Mbps TL-1016D
http://www.caidatwifi.com/2014/05/switch-tplink-16-port-toc-o-10100mbps.html
Xem 56391 lượt
460.000 Đồng

Switch 16 cổng Tplink tốc độ 1Gigabit TL-SG1016D
http://www.caidatwifi.com/2014/05/switch-tplink-16-cong-toc-o-1gigabit-tl.html
Xem 789 lượt
1.370.000 ĐồngSwitch 24 cổng Tplink tốc độ 100Mbps TL-SF1024D
http://www.caidatwifi.com/2014/05/switch-tplink-24-port-tl-sf1024d-toc-o.html
Xem 478 lượt
770.000 Đồng  Switch 24 cổng Tplink tốc độ 1Gigabit TL-SG1024D
http://www.caidatwifi.com/2014/05/switch-tplink-24-port-toc-o-1-gigabit.html
Xem 2098 lượt
1.800.000 ĐồngSwitch 8 cổng Tplink S108D
http://www.caidatwifi.com/2014/05/switch-tplink-8-port-toc-o-10100mbps.html
Xem 56391 lượt
190.000 Đồng

Thiết bị phát wifi  xe khách Tplink 5350M
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-phat-wifi-tu-sim-3g-tp-link-m5350.html
Xem 789 lượt
1.380.000 ĐồngModem wifi Tplink 1 cổng TD-W8151N
http://www.caidatwifi.com/2013/06/modem-wifi-adsl-tp-link-td-w8151nd.html
Xem 478 lượt
510.000 Đồng  Modem wifi Tplink 4 cổng TD-8901N
http://www.caidatwifi.com/2014/05/modem-wireless-n-router-adsl2-tplink-td.html
Xem 2098 lượt
570.000 ĐồngModem wifi Tplink 4 cổng TD-8951N
http://www.caidatwifi.com/2014/05/modem-wireless-n-router-adsl2-tplink-td_3.html
Xem 56391 lượt
640.000 Đồng

Modem ADSl2+Tplink 1 cổng TD-8817T
http://www.caidatwifi.com/2013/06/modem-adsl21-cong-tplink-td8817t.html
Xem 789 lượt
340.000 ĐồngModem ADSL2+Tplink 4 cổng TD-8840T
http://www.caidatwifi.com/2014/05/modem-router-adsl-2-tplink-8840t.html
Xem 478 lượt
400.000 Đồng  Thiết bị phát wifi mini Tplink TL-MR3020
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-phat-wifi-tu-usb-3g-tp-link-tl-mr3020.html
Xem 2098 lượt
590.000 ĐồngThiết bị phát wifi mini Hame 1 hỗ trợ usb 3G
http://www.caidatwifi.com/2013/06/bo-phat-wifi-tu-usb-3g-hame-a1.html
Xem 56391 lượt
559.000 Đồng


 


Thiết bị phát wifi TP-LINk AC7
Xem 980 lượt
1.670.000 ĐồngThiết bị phát wifi TP-LINK AC2
Xem 789 lượt
1.470.000 ĐồngThiết bị phát wifi TL-WA5210G
Xem 56305 lượt
1.200.000 Đồng


Anten TL-ANT2405c

Xem 57805 lượt
290.000 Đồng

 LẮP ĐẶT WIFI LINKSYS TẠI NHÀ 3 sản phẩm


Thiết bị phát wifi Linksys E1200

Xem 989 lượt
1.399.000 ĐồngThiết bị phát wifi Linksys E2000

Xem 799 lượt
2.399.000 ĐồngThiết bị phát wifi Linksy 120

Xem 56378 lượt
1.005.000 Đồng LẮP ĐẶT WIFI BUFFALO TẠI NHÀ 3 sản phẩm


Thiết bị phát wifi Buffalo Air Station WCR-HP-G300

Xem 990 lượt
579.000 ĐồngThiết bị phát wifi BuffaloWZR-AG 300 NH

Xem 790 lượt
1.199.000 ĐồngThiết bị phát wifi Buffalo WZR-HP-G450H

Xem 56305 lượt
1.699.000 Đồng
 BỘ PHÁT WIFI 3G 3 sản phẩm


Bộ phát wifi từ sim 3G TP-LINK M5350
bộ phát wifi từ sim 3g tplink m5350
2.150.000 Đồng
1.900.000 Đồng (10% Off)Bộ phát wifi từ usb 3g hame a1
bộ phát wifi từ usb 3g hame a1
Xem 89 lượt
559.000 ĐồngBộ phát wifi từ usb 3g TP-LINK TL-MR3020
bộ phát wifi từ usb 3g tplink mr3020
Xem 48 lượt
590.000 Đồng
 LINH KIỆN THIẾT BỊ MẠNG 8 sản phẩm


Card Thu sóng wifi W322P Wireless N300 PCI
card thu sóng wifi W322P wireless N300 PCI
Xem 9876 lượt
439.000 ĐồngUSB thu wifi TP-LINK TL-WN727N
USB thu wifi tplink WN727N
Xem 5674 lượt
219.000 ĐồngModem WIFI ADSL TP-LINK TD-W8151ND
Modem wifi ADSL tplink W8151N
Xem 4567 lượt
659.000 ĐồngSwitch 5 port TP-LINK thiết bị chia mạng 5 cổng
bộ switch chia mạng 5 cổng tplink
Xem 54789 lượt
160.000 ĐồngModem ADSL2+ 1 cổng TP-LINK TD-8817
modem adsl 2+ 1 cổng tplink TD8817
Xem 567 lượt
339.000 ĐồngBộ chia mạng TENDA Switch 5-Port 10/100
bộ chia mạng switch tenda 5 port
Xem 234 lượt
150.000 ĐồngModem ADSL2+ 4 cổng TP-Link TD-8840T
Modem ADSL 2+ 4 cổng tplink TD-8840T
Xem 785 lượt
439.000 ĐồngUsb thu sóng wifi tenda w311m
usb thu sóng wifi tenda W311M
Xem 980 lượt
170.000 Đồng


 DỊCH VỤ TẠI NHÀ 3 sản phẩm


Cài đặt, bảo trì, tăng tốc máy tính tận nhà
cài đặt, bảo trì, tăng tốc máy tính tận nhà
Xem 987654 lượt
Cập nhật: 27.06.2013Sửa chữa mạng LAN, sửa mạng wifi nhà trọ
sữa chữa mạng lan, sữa mạng wifi nhà trọ
Xem 34687 lượt
100.000 ĐồngLắp đặt wifi giá rẻ
lắp đặt wifi giá rẻ
Xem 563498 lượt
279.000 Đồng
 Máy vi tính bàn nguyên bộ 2 sản phẩm


máy vi tính bàn HP DC 5700 giá rẻ 2,5tr hàng nhập
máy bộ hp dc 5700 giá rẻ nhập khẩu usa
Xem 5389 lượt
2.500.000 ĐồngMáy bộ dell optilex 520 nhập khẩu usa mới 100%
máy bộ dell optilex 520 nhập khẩu usa
Xem 2843 lượt
3.900.000 Đồng


 PHẦN MỀM DIỆT VIRUT HAY NHẤT 3 sản phẩm


Norton Antivirus 2013
Xem 987 lượt
150.000 ĐồngKaspersky Internet Security 2013
kaspersky internet security 2013
Xem 876 lượt
180.000 ĐồngKaspersky Antivirus 2013
phần mềm diệt virus bản quyền kaspersky antivirus 2013
300.000 Đồng
150.000 Đồng (45% Off)
  Mouse không dây

3 sản phẩm
Chuột không dâyA4TECH G3-280N Wireless
Xem 465 lượt 
269.000 Đồng


Chuột không dây Jeway Gaming 6022N Wireless
Xem890 lượt 
265.000 Đồng


Chuột có dây USB Jeway Gaming 6023

Xem 465 lượt 
159.000 Đồng


  USB 3G SỬ DỤNG 3 MẠNG
           3 sản phẩm


USB 3G Mobifone Fast Conect 7.2M
450.000 Đồng 
379.000 Đồng (10% Off)USB 3G Fb-Link 7.2M
Xem 89 lượt 
380.000 Đồng


USB 3G HSPDA 7.2M
Xem 48 lượt 
369.000 Đồng Đồ chơi máy tính


Đế tản nhiệt Coolermaster 5218
Xem 678 lượt
180.000 Đồng


Đế tản nhiệt Laptop Cooler Master X 883

280.000 Đồng
168.000 Đồng (40% Off)


3 sản phẩm140.000 Đồng 
69.000 Đồng (50% Off)

 LOA- SPEAKER4 sản phẩm

Loa dùng thẻ Heniken/Pepsi/Coca
Xem 32 lượt 
119.000 ĐồngLoa K23 Smart màu 2.0
Xem 63 lượt 
129.000 ĐồngLoa Nansin V 6000 Chính hãng 2.1
Xem 269 lượt 
489.000 ĐồngLoa Creative A35 Chính hãng 2.0
Xem 26391 lượt 
170.000 Đồng


 USB - THẺ NHỚ - TAI NGHE BLUETOOTH4 sản phẩm


USB thẻ nhớ Kingston 4G BH 2N
Xem 890 lượt 
129.000 ĐồngUSB thẻ nhớ Kingston 8G BH 2N
Xem 123 lượt 
140.000 ĐồngTai Nghe Bluetooth Blue N97/X6 Music Stereo tất cả ĐT
Xem 14305 lượt 
389.000 ĐồngThẻ nhớ Micro SD 2G BH 6T
Xem 14305 lượt 
389.000 Đồng MP3 - MP43 sản phẩm


Máy nghe nhạc Mp3 (shuffle) có khe cắm thẻ có màn hình
159.000 Đồng 
139.000 Đồng (10% Off)Máy nghe nhạc Mp3 (shuffle) có khe cắm thẻ
Xem 456 lượt 
109.000 Đồng
Máy nghe nhạc Mp3 (Shuffle) có khe cắm thẻ, có màn hình dài
Xem 786 lượt 
139.000 Đồng
 HEAD PHONE8 sản phẩm


Headphone móc tai Sony Q50 có mic
Xem 831 lượt 
49.000 ĐồngHeadphone Iphone 3,4 chính hãng box
Xem 987 lượt 
69.000 ĐồngHeadphone Beat tour hộp giấy nhét tai nghe gọi
Xem 876 lượt 
79.000 ĐồngHeadphone trâu rise 808 chính hãng
Xem 63 lượt 
89.000 ĐồngHeadphone Ovann 750 Box mic rời chính hãng
Xem 78 lượt 
119.000 ĐồngHeadphone Đầu Trâu 868 Game
Xem 87 lượt 
99.000 ĐồngHeadphone Mix-Style Angry bird DJ/Eleecom 288 Box
Xem 98 lượt 
119.000 ĐồngHeadphone Somic 991 chính hãng
Xem 313 lượt 
109.000 Đồng


 BÀN PHÍM - KEYBOARD3 sản phẩm


Keyboard+Mouse Jeway Gaming 8803 USB
Xem 765 lượt 
219.000 ĐồngKeyboard Mitsumi Đen hộp Đỏ không bay chữ ps/2
Xem 67 lượt 
119.000 ĐồngKeyboard+Mouse không dây Apple chinsg hãng FPT
Xem 187 lượt 
319.000 Đồng
 MICROPHONE2 sản phẩm


Microphone Solic 112
Xem 5389 lượt 
119.000 ĐồngMicrophone Solic 009
Xem 2843 lượt 
139.000 Đồng


 PHỤ KIỆN LAPTOP3 sản phẩm


Bộ vệ sinh laptop 6 món
Xem 327 lượt 
59.000 ĐồngKhóa laptop số
Xem 281 lượt 
59.000 ĐồngCặp laptop DELL
300.000 Đồng 
179.000 Đồng (45% Off)

1 sản phẩm


Balo Samsonite 3 tầng
Xem 465 lượt 
219.000 Đồng
 CAMERA2 sản phẩm


Camera VDT- 207 IP
Xem 362 lượt 
Liên HệCamera 108E-60
Xem 76 
Liên Hệ